Prøv vores beregner

Hvis din ophavsret er blevet krænket, har du som udgangspunkt krav på vederlag for den uberettigede udnyttelse og evt. også krav på godtgørelse og erstatning. Det er ikke eksakt videnskab at fastsætte kravet for en ophavsretlig krænkelse – ved at bruge vores beregner nedenfor, kan du dog få et fingerpeg om kravets størrelse.

Vores beregner bygger på den tommelfingerregel, at dit krav kan opgøres til et beløb svarende til, hvad krænkeren sædvanligvis skulle have betalt, hvis han lovligt skulle have gjort brug af dit foto eller din tekst.
Beregneren tager således ikke højde for, om du dertil er berettiget til erstatning og/eller ikke-økonomisk opgørelse. Konkrete forhold kan derfor medføre, at dit krav må opgøres højere eller lavere. Beregneren kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.