Beskyt dit indhold

Vi har gjort det let for dig at beskytte dit indhold. UlovligKopiering.dk hjælper dig nemlig med beskyttelse, bevissikring og advokathjælp. Dermed kan du hurtigt opdage, når andre kopierer dit indhold, hvorefter du kan kræve vederlag og godtgørelse fra modparten.

Kopibeskyttelse

Vi har udviklet et system, som registrerer, når tekst på din hjemmeside bliver kopieret. Derudover holder vores system også øje med, hvor teksten eventuelt bliver indsat.

Når indhold fra din hjemmeside kopieres, modtager du besked om, at kopieringen har fundet sted. Når du logger ind i dit kontrolpanel, vil du kunne se nærmere information om, hvad der er kopieret.

Fra dit kontrolpanel vil du også kunne tage stilling til, om du ønsker at køre sagen mod modparten, der har foretaget kopieringen. Når du godkender en sag, går vi i gang med at sikre de digitale beviser.

Bevissikring

At foretage en digital bevissikring betyder, at vi sikrer, at der er bevis for, at kopieringen har fundet sted. Denne bevissikring er nødvendig for at køre en sag, da mange vil fjerne det kopierede indhold, så snart vores advokat tager kontakt til dem.

Bevissikringen bruger vi altså til at dokumentere, at du har ophavsretten på din egen tekst. Når du opretter dig i vores system, bekræfter du, at du har ophavsretten til teksterne på den hjemmeside, der skal beskyttes.

Den digitale bevissikring har altså to formål: 1) at dokumentere din ophavsret, og 2) at bevise, at kopieringen har fundet sted. Så snart vi har gennemført grundig bevissikring af lovovertrædelsen, sendes din sag videre til vores advokat.

Advokathjælp

Vores advokat fremsender et økonomisk krav bestående af vederlag og godtgørelse for det kopierede. Kan et tab som følge af kopieringen bevises, vil der også fremsendes et krav om erstatning. Størrelsen for vederlaget afhænger af, hvor stor mængde tekst, der er kopieret. Godtgørelsen vil være tilsvarende vederlaget.

Afviser modparten at betale kravet, stopper sagen ikke her. Vores advokat vil altid følge sagen til dørs – også selvom det i sidste ende kan kræve en retssag.

No cure, no pay

Med UlovligKopiering.dk er din ophavsret sikret, uanset hvem der kopierer samt hvor meget, der er kopieret. Det eneste du skal gøre er at tage stilling til, om en sag skal køres. Når en sag igangsættes, skal du blot afvente sagens udfald.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har ophavsret til en tekst eller ej, kan du læse meget mere om, hvad ophavsretsloven betyder. Som udgangspunkt har du ophavsret til alle de tekster, du selv har skrevet, eller som en medarbejder har skrevet til en hjemmeside.

Vi kører kun sager på de tekster, som du bekræfter, at du har ophavsretten på. Derfor køres dine sager efter No Cure No Pay-princippet. Det betyder med andre ord, at du kun skal betale en procentdel af det beløb, som du modtager fra modparten.

 

Bliver ret ofte kopieret

Som online apotek og forretning bruger vi hos Webapoteket.dk rigtig meget tid og ressourcer på at skrive fagligt og relevant og unikt indhold på vores hjemmeside. Det er der desværre en del webshops og firmaer som vælger at kopiere, hvilket i den grad skader vores forretning.

 

Vi er derfor meget glade for at benytte os af servicen ulovligkopiering.dk, som hjælper os med at holde øje og følge op også juridisk, når andre webshops ulovligt tænker de bare kan ”låne” vores tekster.

 

Trine Løvgren Persson
apoteker
Webapoteket

Beskytter unikt indhold

Som en af Europas førende IT-distributører arbejder vi dedikeret med at skabe synlighed for vores forretning og godt indhold på vores hjemmeside.
Vores værdier bygger på dedikation, ansvarlighed, agilitet, samarbejde og kvalitet. Vi oplever jævnligt, at vores tekster kopieres af webshops og virksomheder, hvilket skader vores forretning.
Derfor er vi taknemmelige for copyright-servicen ulovligkopiering.dk, som automatisk monitorerer og registrerer den ulovlige kopiering, samt håndterer det juridiske.

 

Kent H. Jeppesen
CEO, DCC A/S

Håndterer ulovlig kopiering

Vi bruger mange ressourcer på at skabe relevant og unikt indhold til vores hjemmeside. Det drejer sig om udførlige produktbeskrivelser, produkttests samt træningsprogrammer og andet løberelateret indhold. Med 5 fuldtidsansatte i vores content afdeling, er det en stor investering vi gør for at levere godt indhold. Derfor er det utroligt ærgerligt, når vi gang på gang oplever, at andre virksomheder kopierer vores indhold, til skade for vores forretning. UlovligKopiering.dk gør det meget nemmere for os at håndtere de ulovlige kopihændelser.

 

Rolf Mørkøre Andersen
COO, Løbeshop.dk

IT-firma blev kopieret
af konkurrent

IT-firma fik kopieret indhold fra deres hjemmeside. Kopisten var en af IT-firmaets konkurrenter. Med UlovligKopiering.dk’s hjælp blev det ulovligt kopierede indhold fjernet, og modparten betalte vederlag og godtgørelse.

Webshop fik kopieret produkttekster

En virksomhed havde brugt meget tid og lagt mange kræfter i at lave rigtig gode produkttekster til sin webshop. En konkurrent kopierede de gode tekster og brugte dem på egen webshop. UlovligKopiering.dk registrerede den uretmæssige kopiering og sikrede, at det ulovligt kopierede indhold blev hurtigt fjernet, samt at modparten betalte vederlag og godtgørelse.

Indretnings-konsulent kopieret af konkurrent

Indretningskonsulent havde fået lavet rigtig gode tekster til sin hjemmeside. En konkurrent kopierede de gode tekster og brugte dem på egen hjemmeside. Med UlovligKopiering.dk’s hjælp blev det ulovligt kopierede indhold fjernet, og modparten betalte vederlag og godtgørelse.

Beskyt dit indhold

Vi har gjort det let for dig at beskytte dit indhold. UlovligKopiering.dk hjælper dig nemlig med beskyttelse, bevissikring og advokathjælp. Dermed kan du hurtigt opdage, når andre kopierer dit indhold, hvorefter du kan kræve vederlag og godtgørelse fra modparten.

Teksterne på Dinero.dk er kopieret 16.248 gange…

Men en af mine gode gamle samarbejdspartnere, iværksætteren John…

Slået op af Martin ThorborgTorsdag den 8. oktober 2020

Kopibeskyttelse

Vi har udviklet et system, som registrerer, når tekst på din hjemmeside bliver kopieret. Derudover holder vores system også øje med, hvor teksten eventuelt bliver indsat.

Når indhold fra din hjemmeside kopieres, modtager du besked om, at kopieringen har fundet sted. Når du logger ind i dit kontrolpanel, vil du kunne se nærmere information om, hvad der er kopieret.

Fra dit kontrolpanel vil du også kunne tage stilling til, om du ønsker at køre sagen mod modparten, der har foretaget kopieringen. Når du godkender en sag, går vi i gang med at sikre de digitale beviser.

Bevissikring

At foretage en digital bevissikring betyder, at vi sikrer, at der er bevis for, at kopieringen har fundet sted. Denne bevissikring er nødvendig for at køre en sag, da mange vil fjerne det kopierede indhold, så snart vores advokat tager kontakt til dem.

Bevissikringen bruger vi altså til at dokumentere, at du har ophavsretten på din egen tekst. Når du opretter dig i vores system, bekræfter du, at du har ophavsretten til teksterne på den hjemmeside, der skal beskyttes.

Den digitale bevissikring har altså to formål: 1) at dokumentere din ophavsret, og 2) at bevise, at kopieringen har fundet sted. Så snart vi har gennemført grundig bevissikring af lovovertrædelsen, sendes din sag videre til vores advokat.

Advokathjælp

Vores advokat fremsender et økonomisk krav bestående af vederlag og godtgørelse for det kopierede. Kan et tab som følge af kopieringen bevises, vil der også fremsendes et krav om erstatning. Størrelsen for vederlaget afhænger af, hvor stor mængde tekst, der er kopieret. Godtgørelsen vil være tilsvarende vederlaget.

Afviser modparten at betale kravet, stopper sagen ikke her. Vores advokat vil altid følge sagen til dørs – også selvom det i sidste ende kan kræve en retssag.

No cure, no pay

Med UlovligKopiering.dk er din ophavsret sikret, uanset hvem der kopierer samt hvor meget, der er kopieret. Det eneste du skal gøre er at tage stilling til, om en sag skal køres. Når en sag igangsættes, skal du blot afvente sagens udfald.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har ophavsret til en tekst eller ej, kan du læse meget mere om, hvad ophavsretsloven betyder. Som udgangspunkt har du ophavsret til alle de tekster, du selv har skrevet, eller som en medarbejder har skrevet til en hjemmeside.

Vi kører kun sager på de tekster, som du bekræfter, at du har ophavsretten på. Derfor køres dine sager efter No Cure No Pay-princippet. Det betyder med andre ord, at du kun skal betale en procentdel af det beløb, som du modtager fra modparten.

Indretnings-konsulent kopieret af konkurrent

Indretningskonsulent havde fået lavet rigtig gode og gennemarbejdede tekster om boligindretning og design til sin hjemmeside. En konkurrent syntes så godt om teksterne, at man kopierede de gode tekster og brugte dem på konkurrentens egen hjemmeside. Med UlovligKopiering.dk’s hjælp blev det ulovligt kopierede indhold fjernet, og modparten betalte vederlag og godtgørelse.

Webshop fik kopieret produkttekster

En virksomhed havde brugt meget tid og lagt mange kræfter i at lave rigtig gode produkttekster til sin webshop. En konkurrent kopierede de gode tekster og brugte dem på egen webshop. UlovligKopiering.dk registrerede den uretmæssige kopiering og sikrede, at det ulovligt kopierede indhold blev hurtigt fjernet, samt at modparten betalte vederlag og godtgørelse.

IT-firma blev kopieret
af konkurrent

IT-firma fik kopieret tekster om serviceydelser og blogindlæg fra deres hjemmeside. Kopisten var en af IT-firmaets konkurrenter.
Med UlovligKopiering.dk’s hjælp blev det ulovligt kopierede indhold hurtigt fjernet, og modparten betalte vederlag og godtgørelse som krævet.

Bliver ret ofte kopieret

Som online apotek og forretning bruger vi hos Webapoteket.dk rigtig meget tid og ressourcer på at skrive fagligt og relevant og unikt indhold på vores hjemmeside. Det er der desværre en del webshops og firmaer som vælger at kopiere, hvilket i den grad skader vores forretning.

 

Vi er derfor meget glade for at benytte os af servicen ulovligkopiering.dk, som hjælper os med at holde øje og følge op også juridisk, når andre webshops ulovligt tænker de bare kan ”låne” vores tekster.

 

Trine Løvgren Persson
apoteker
Webapoteket

Beskytter unikt indhold

Som en af Europas førende IT-distributører arbejder vi dedikeret med at skabe synlighed for vores forretning og godt indhold på vores hjemmeside.
Vores værdier bygger på dedikation, ansvarlighed, agilitet, samarbejde og kvalitet. Vi oplever jævnligt, at vores tekster kopieres af webshops og virksomheder, hvilket skader vores forretning.
Derfor er vi taknemmelige for copyright-servicen ulovligkopiering.dk, som automatisk monitorerer og registrerer den ulovlige kopiering, samt håndterer det juridiske.

 

Kent H. Jeppesen
CEO, DCC A/S

Håndterer ulovlig kopiering

Vi bruger mange ressourcer på at skabe relevant og unikt indhold til vores hjemmeside. Det drejer sig om udførlige produktbeskrivelser, produkttests samt træningsprogrammer og andet løberelateret indhold. Med 5 fuldtidsansatte i vores content afdeling, er det en stor investering vi gør for at levere godt indhold. Derfor er det utroligt ærgerligt, når vi gang på gang oplever, at andre virksomheder kopierer vores indhold, til skade for vores forretning. UlovligKopiering.dk gør det meget nemmere for os at håndtere de ulovlige kopihændelser.

 

Rolf Mørkøre Andersen
COO, Løbeshop.dk

Vælg pakke

Hos UlovligKopiering.dk har vi en løsning, der passer til alle virksomheder. Se vores forskellige pakker herunder, og kom i gang med at beskytte dit indhold allerede i dag. Du kan til enhver tid ændre din pakke, hvis dit behov ændrer sig.

 

 

Basis

 

69Kr. pr. måned
+ oprettelse 99

 

 • Beskyttelse (10 domæner)
 • Få besked ved nye kopieringer
 • Se hvor dine tekster bruges
 • Automatisk bevissikring
 • Let indsendelse af sager
 • Indsend sager gratis
 • Ubegrænset antal kopisager

 

Vælg

 

 

 

 

FREEMIUM

 

0Kr. pr. måned

 

 • Beskyttelse (op til 3 domæner)
 • Få besked ved nye kopieringer
 • Se hvor dine tekster bruges
 • Automatisk bevissikring
 • Let indsendelse af sager
 • Indsend sager gratis
 • Ubegrænset antal kopisager

 

Vælg

 

 

 

 

Premium

 

99Kr. pr. måned
+ oprettelse 99

 

 • Beskyttelse (50 domæner)
 • Få besked ved nye kopieringer
 • Se hvor dine tekster bruges
 • Automatisk bevissikring
 • Let indsendelse af sager
 • Indsend sager gratis
 • Ubegrænset antal kopisager

 

Vælg

 

 

Priserne er ekskl. moms