saadan sikrer du dine beviser
Når man taler om digital bevissikring, findes der overordnet to typer. Fælles for begge typer er, at de har hjemme i retsverdenen. Den ene type bevissikring retter sig mod retssager, hvor den digitale bevissikring er en del af det samlede bevismateriale i en given sag. Den anden type bevissikring retter sig mod sager om ulovlig kopiering, og her er det ofte den krænkede selv, der udfører indsamlingen af bevismaterialet.

Digital bevissikring i forbindelse med retssager

saadan hjaelper vi med bevissikringFlere og flere retssager kræver digital bevissikring til en vis grad. I sager om økonomisk svindel, brud på ansættelsesvilkår eller lignende, er digitale beviser ofte afgørende, når sagen kommer for retten. Så tidligt som muligt foretages en såkaldt spejling af virksomhedens IT-system – det vil sige alle digitale enheder såsom computere, tablets og telefoner.

Det kræver en, af retten udpeget, IT-ekspert, som tilegner sig adgang til de implicerede parters IT-systemer og foretager den nødvendige bevissikring. Der foretages en spejling af systemerne, som fungerer lidt som en back-up, der gemmes på en harddisk og opbevares for retten.

Ud over at gemme spejlingen, kan det også være IT-ekspertens opgave at finde de data, der kan være interessante for retten. Det kan være gamle mails, aftaler i kalenderen eller dokumenter på drevet. Disse data skal findes frem, og deres oprindelsesdato og andre relevante oplysninger skal registreres. IT-eksperten skal desuden sørge for at videreformidle det fundne på et forståeligt sprog.

I nogle sager bliver det aldrig nødvendigt at bruge materialet, som IT-eksperten har indhentet. Men i andre sager er det netop de digitale beviser, der gør det muligt at nå frem til en afgørelse og afsige en dom.

Digital bevissikring i forbindelse med ulovlig kopiering

faa hjaelp af proffesionelle herI sager om brud på ophavsretten er det afgørende, at der foreligger klare beviser for, hvem den oprindelig ophavsmand til et værk er. I modsætning til digital bevissikring i forbindelse med retssager, er de digitale beviser altså fuldstændig centrale, når det kommer til ulovlig kopiering.

Som regel opdager ophavsmanden selv, at hans ophavsret er blevet krænket, hvorefter han enten selv forsøger at tage kontakt til ophavsretskrænkeren eller tager kontakt til nogen, der kan hjælpe ham. Hvis det ikke fører til, at f.eks. en kopieret tekst fjernes fra krænkerens hjemmeside, er det nødvendigt for ophavsmanden, at han har nogle klare beviser på, at værket oprindeligt er skabt af ham.

Disse beviser gør det nemlig muligt at bringe en advokat ind i sagen. I de fleste sager får en skrivelse fra en advokat ophavsretskrænkere til at respektere ophavsmandens ophavsret. Herefter indgås et rimeligt forlig, og det kopierede materiale fjernes fra krænkerens hjemmeside. Når du får hjælp til at håndtere din sag gennem UlovligKopiering.dk, vil det være advokat Søren Andreasen, der håndterer kontakten til ophavsretskrænkeren og sørger for, at der indgås forlig i sagen.

I nogle sager er ophavsretskrænkeren ikke villig til at indgå forlig, eller også lykkes det ikke parterne at komme til enighed. I disse tilfælde må sagen bringes for retten, og her er det af største betydning, om den digitale bevissikring er i orden. Uden gyldigt bevismateriale holder sagen ikke for domstolene. Med hjælp fra UlovligKopering.dk kan du få hjælp til bevissikringen gennem IT-specialist John Nielsen, ligesom advokat Søren Andreasen kan føre din sag ved domstolene.

Få hjælp til korrekt bevissikring

Hvis du har opdaget, at noget indhold fra f.eks. din hjemmeside er blevet kopieret, er det vigtigt, at du får dokumenteret, hvor kopien af din tekst eller billede ligger. I forhold til gyldigheden af dine beviser er det vigtigt, at bevissikringen foretages på en korrekt måde, så det også fremgår tydeligt, at det var dig, der skabte værket.

Bag UlovligKopiering.dk sidder blandt andre IT-specialist John Nielsen, som også er indehaver af Nielco IT og OnlineSynlighed.dk. John har som IT-specialist erfaring med at indsamle digitale beviser til domstolene. Står du over for at skulle i retten med en sag, kan du henvende dig til UlovligKopiering.dk for at få hjælp til korrekt bevissikring – så har du sikkerhed for, at dine beviser holder.

 

Få hjælp til digital bevissikring