Når man snakker om ophavsret, kommer man tit omkring spørgsmålet om retshåndhævelse – hvad kan man gøre, og hvad sker der ved det? Eller mere præcist: Hvad er konsekvensen ved at bryde ophavsretten? Selvom det kan virke uoverskueligt at starte en sag om ophavsret, kan det som regel godt betale sig. Straffen for at bryde ophavsretten udmåles næsten altid i krav om erstatning og eventuelt godtgørelse.

Som ophavsmand til et værk, der er blevet kopieret uden din tilladelse, har du loven på din side, hvis der foreligger tilstrækkelige beviser for, at det er dig, der er ophavsmand. I så fald vil du kunne gøre krav på et vederlag, der svarer til det honorar, du almindeligvis ville have taget for at sælge dit værk. Men hvad er det nu lige, at forskellen på godtgørelse, vederlag og erstatning er?

Godtgørelse – hvad er det egentlig?

 

beregn din godtgoerelse herEt begreb, der bruges i mange forskellige sammenhænge, men ikke altid korrekt, er godtgørelse. Ordets lyd antyder, at der skal ”gøres godt for noget”. Det kunne for eksempel være, at du er kommet til at gøre din ven ked af det ved at sige noget grimt om ham. I det tilfælde kan du undskylde og sige ”jeg skal nok gøre det godt igen”.

Alternativt kan du komme til at tabe et glas hjemme hos din ven, så det smadres. I det tilfælde vil man ikke sige, at man vil gøre det godt igen. I stedet kan man sige ”jeg skal nok erstatte det”.

Hvad er forskellen så på de to? Når du taler om ”at gøre det godt igen”, altså en form for godtgørelse, så drejer det sig om noget immaterielt, der er blevet skadet. Din vens ære er immateriel og kan ikke udmåles i kroner og øre, men derfor kan den godt være blevet skadet alligevel.

Når man taler om godtgørelse, er det altså noget, der kan kræves for den ”ideelle skade”, som ophavsmanden måske har lidt. Ideel skade er noget, der sker på din krop, frihed, ære eller integritet – altså noget subjektivt og immaterielt.

Ophavsretten er en del af immaterialretten, og billeder, tekster og videoer er alle immaterielle goder. I modsætning til ideelle skader, kan værdien af immaterielle goder udmåles ud fra nogle simple parametre. Godtgørelse for ideel skade er en helt anden subjektiv størrelse, og ikke alle vil have ret til godtgørelse i forbindelse med en sag om ophavsret.

Erstatning – hvad er det så?

 

er du berretiget til erstatningSom eksemplet med det tabte glas illustrerer, så har erstatning at gøre med det målbare aspekt i en sag om ophavsret. Det er muligt at udregne den økonomiske værdi af et immaterielt gode, som f.eks. kan være et billede, en tekst eller en film. Det betyder, at en sag om ophavsret næsten altid munder ud i et krav om erstatning for den økonomiske værdi, som ophavsrettens objekt repræsenterer.

Ophavsrettens objekt er naturligvis den tekst eller det billede, som sagen handler om. Erstatningen beregnes ud fra det honorar, som du ville have taget, hvis du skulle have givet tilladelse til udnyttelsen af dit værk – altså at ophavsretskrænkeren bruger din tekst eller billedet på f.eks. en hjemmeside.

Udover en erstatning, der svarer til et rimeligt vederlag, kan erstatning for yderligere skade, som rettighedshaveren måtte have lidt, kræves. Det kan være erstatning for markedsforstyrrelse eller afsætningstab. Begge dele kan meget vel komme på tale, når man taler om online ophavsretskrænkelser.

Ved at en tekst bliver kopieret fra én hjemmeside og lagt på en anden, bliver der nemlig skabt såkaldt duplicate content. Det har en betydning for hjemmesidernes placering i Googles søgeresultater, hvor duplicate content fjernes – det vil sige, at ophavsmandens hjemmeside kan ryge ud af eller langt ned i Google resultater, og det kan have enorm betydning for tilstrømningen af potentielle kunder til siden.

Hvilket vederlag har du så krav på?

Hvis der er tilstrækkelige beviser på, at du er ophavsmanden til dit værk, vil du have krav på et vederlag som erstatning for udnyttelsen. Det vil sige, at den person, der f.eks. har kopieret din tekst over på sin hjemmeside, skal betale et vederlag til dig. Vederlaget beregnes som det beløb, krænkeren rimeligvis skulle have betalt for at bruge din tekst. Om du har krav på erstatning for yderligere tab og eventuelt godtgørelse afhænger af din sag.

Hvis du har lyst, kan du prøve vores beregner, som kan give dig et praj om, hvor stort et erstatningskrav, du eventuelt har ret til – du finder beregneren her. Har du fået kopieret nogle tekster eller billeder, kan du også læse mere om bevissikring her.