Hvad er forskellen på godtgørelse og erstatning?

Når man snakker om ophavsret, kommer man tit omkring spørgsmålet om retshåndhævelse – hvad kan man gøre, og hvad sker der ved det? Eller mere præcist: Hvad er konsekvensen ved at bryde ophavsretten?

Selvom det kan virke uoverskueligt at starte en sag om ophavsret, kan det som regel godt betale sig. Straffen for at bryde ophavsretten udmåles ofte i krav om vederlag og godtgørelse og eventuelt erstatning.

Som ophavsmand til et værk, der er blevet kopieret uden din tilladelse, har du loven på din side, hvis der foreligger tilstrækkelige beviser for, at det er dig, der er ophavsmand. I så fald vil du kunne gøre krav på et vederlag, der svarer til det honorar, du almindeligvis ville have taget for at sælge dit værk. Men hvad er det nu lige, at forskellen på godtgørelse, vederlag og erstatning er?

Vederlag

Hvis der er tilstrækkelige beviser på, at du er ophavsmanden til dit værk, samt beviser på, at en anden virksomhed eller privatperson har kopieret dit indhold, vil du have krav på et rimeligt vederlag for udnyttelsen. Det vil sige, at den person eller virksomhed, der f.eks. har kopieret din tekst over på sin hjemmeside, skal betale et vederlag til dig.

Vederlaget beregnes som det beløb, krænkeren rimeligvis skulle have betalt for at bruge din tekst. Det er det honorar, som du ville have taget, hvis du skulle have givet tilladelse til udnyttelsen af dit værk – altså at ophavsretskrænkeren bruger din tekst eller billede på deres hjemmeside. Om du har krav på godtgørelse og eventuelt erstatning for et tab afhænger af din sag.

Godtgørelse

Et begreb, der bruges i mange forskellige sammenhænge, men ikke altid korrekt, er godtgørelse. Ordets lyd antyder, at der skal ”gøres godt for noget”. Det kunne for eksempel være, at du er kommet til at gøre din ven ked af det ved at sige noget grimt om ham. I det tilfælde kan du undskylde og sige ”jeg skal nok gøre det godt igen”.

Alternativt kan du komme til at tabe et glas hjemme hos din ven, så det smadres. I det tilfælde vil man ikke sige, at man vil gøre det godt igen. I stedet kan man sige ”jeg skal nok erstatte det”.

Hvad er forskellen så på de to? Når du taler om ”at gøre det godt igen”, altså en form for godtgørelse, så drejer det sig om noget immaterielt, der er blevet skadet. Din vens ære er immateriel og kan ikke måles i kroner og øre, men derfor kan den godt være blevet skadet alligevel.

En godtgørelse er altså en økonomisk kompensation for den ideelle skade eller den immaterielle skade, som ophavsmanden måske har lidt. Ideel skade er noget, der sker på din krop, frihed, ære eller integritet. Det er en immateriel skade eller et ikke-målbart tab, som ophavsindehaveren har lidt.

Ophavsretten er en del af immaterialretten, og billeder, tekster og videoer er alle immaterielle goder. Værdien af immaterielle goder kan måles ud fra nogle simple parametre. Godtgørelse for ideel skade er derimod en helt anden subjektiv størrelse. Ikke alle vil derfor have ret til godtgørelse i forbindelse med en sag om ophavsret.

Erstatning

Som eksemplet med det tabte glas illustrerer, så har erstatning at gøre med det målbare tab i en sag om ophavsret. Ophavsrettens objekt er naturligvis den tekst eller det billede, som sagen handler om.

Her kan en erstatning kan kræves, hvis ophavsmanden kan dokumentere et tab i form af en tabt fortjeneste i forbindelse med udnyttelsen af objektet. Hvis ophavsmanden til indholdet har lidt et økonomisk tab i fortjeneste på grund af den uberettigede brug af det kopierede indhold, og dette kan dokumenteres, kan der kræves erstatning.

Ved at en tekst bliver kopieret fra én hjemmeside og lagt på en anden, bliver der skabt såkaldt duplikeret indhold. Det har en betydning for hjemmesidernes placering i Googles søgeresultater. Ophavsmandens hjemmeside kan ryge ud af eller langt ned i Google resultater, og det kan have en enorm konsekvens for tilstrømningen af potentielle kunder til siden.

Udover et vederlag og en eventuel godtgørelse, kan erstatning for den tabte fortjeneste derfor kræves, men kun, hvis det kan dokumenteres. Et krav om erstatning sker derfor kun i sjældne situationer.

Har du fået kopieret nogle tekster eller billeder, kan vi hjælpe dig med din sag. Opret dig som bruger på UlovligKopiering.dk eller læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at beskytte dit indhold her.