saadan haandtere du ophavsret lovenHvis dit indhold eller værker er udsat for kopiering uden din tilladelse, det vil sige et brud på ophavsretten, har du krav på økonomisk erstatning. Ophavsretloven skriver at:

§1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.
Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

§ 3. Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.

Et brud på ovenstående paragraffer vil resultere i erstatning og godtgørelse efter § 83, der blandt andet siger, at den person som bevidst eller ubevidst overtræder for eksempel § 3 (ovenstående citat) skal betale ”et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført”.

Er det overhovedet besværet værd?

Ifald krænkelsen drejer sig om en harmløs håndfuld billeder, der er blevet lånt i god tro, fordi dit materiale var for godt til at gå forbi, og de straks bliver fjernet med en undskyldning, er det op til dig, om du vil bruge mere energi på at gå videre med sagen og eventuelt sende vedkommende en regning. Hvis du løser problemet smertefrit ved kun at få fjernet det kopierede indhold for eksempel fra en andens blog, kan din blog undgå eventuel negativ omtale og sladder.

Konsekvenser for krænkeren

konsekvenser-for-kraenkerenI tilfældet af at din erstatningssag involverer flere krænkere eller blot en enkeltsag med et større omfang, kan sagens forløb tage adskillige måneder. En småsag (max. 50.000 i erstatning) kan typisk tage op til 6-8 måneder. Den periode eller ventetid for dit vedkommende kan samtidig være til din fordel. Hvis krænkeren er en virksomhed, og har brugt dit materiale kommercielt, vil den pågældende virksomhed – alt efter størrelsen på deres bankkonto – miste fokus fra dagligheden og formentlig agere anderledes på nogle områder eller afdelinger. Det er en af fordelene ved at køre en erstatningssag – sagens alvor kan fjerne tilstrækkelig fokus fra konkurrenten(erne) til, at deres position bliver svækket, og du kan dermed overhale dem og vinde markedsandele inden for din branche.

Først og fremmest påvirker en sag om brud på ophavsretten deres onlinemarkedsføring, hvor de har brugt dit materiale. Virksomheden kan blive nødt til at nedjustere deres marketingbudget eller stoppe nye tiltag eller kampagner. Måske bliver et eller flere samarbejder stoppet eller sat på standby under sagens forløb. En omfattende sag og især en sag, der kommer for retten vil påvirke krænkeren både psykisk og økonomisk. Men så kan de måske lære det.

Hvis din ranking på Google er blevet påvirket negativt på grund af duplicate content, vil du højst sandsynligvis opleve, at dit site kommer tilbage på samme eller måske højere niveau.

Graden af ophavsretskrænkelse

Hvis krænkelsen af dit indhold er af grovere karakter, vil vi absolut anbefale dig at køre en erstatningssag, såfremt du har tilstrækkeligt bevismateriale. Når eller hvis krænkeren eller kopisten hverken responderer på din henvendelse eller nægter at betale den erstatning, du eventuelt selvstændigt har opkrævet, er du i din fulde ret til at inddrage loven.

Ofte oplever de personer eller virksomheder, der er blevet krænket, at krænkeren eller kopisten bliver direkte vred og måske endda uforskammet (højst sandsynligvis på grund af uvidenhed over egen handling) og nægter at betale erstatning, da vedkommende ikke mener at have foretaget en ulovlighed. Det er naturligvis en ubehagelig situation at komme i, hvis du modtager et stærkt negativt svar på en henvendelse, og du oplever stor modstand. Det må du desværre være forberedt på, hvis du ikke allerede har etableret en eller anden form for kontakt til krænkeren. Hvis du til gengæld har bevismaterialet i orden til en stærk sag, vil du ikke blot opnå økonomisk kompensation, men også tilfredsstillelse over at dit værk er fjernet fra en konkurrent, der har udnyttet dig – og det vil til sidst være det hele værd.

Forberedelse til anklage

Såfremt du vurderer, at du kan håndtere sagen på egen hånd, kan du gøre følgende i indledelsesfasen:

  1. forberedesle-til-anklageHav styr på din bevissikring. Dokumenter så meget, som overhovedet muligt.
  2. Kontakt virksomheden, og bed dem fjerne indholdet med øjeblikkelig virkning samt en vedhæftet faktura. Ofte sker (ulovlig) kopiering i god tro og mangel på viden omkring den danske ophavsret og desuden Googles regler for duplicate content i forbindelse med søgemaskineoptimering i de organiske søgeresultater.

Hvad involverer ”bevissikring” og har jeg tilstrækkeligt?

Der eksisterer flere metoder, hvordan du kan sikre dig (eventuelt afgørende) beviser på, at du har ophavsretten til dine billeder, tekster og/eller illustrationer. Helt lavpraktisk skal du begynde med at tage skærmbilleder af det kopierede indhold på konkurrentens website, hvor du inkluderer dato og tidspunkt.

Derefter skal du i gemmerne og fokusere på dine egne dokument-og billedfiler, og finde alt relevant frem. Vi har opsat et par punkter, der kan hjælpe dig på vej mod et søgsmål. Jo flere punkter, du kan leve op til, jo stærkere står din sag. Vær opmærksom på, at punkterne er vejledende og samtidig kan bruges præventivt mod duplikering og som back up, hvis du skulle få brug for materialet igen. Nedenstående punkter er desuden godkendt af den danske domstol.

Dokumentation af tekster

  • Hvis du eller din virksomhed får skrevet tekster hos en ekstern tekstforfatter, er det ikke sikkert, at det er dig, der har rettighederne til teksten. Det fremgår af jeres kontrakt. Hvis rettighederne til teksten stadig er din tekstforfatters, er det ham, der er blevet krænket. Hvis rettighederne er dine, har du sikkert modtaget teksten på e-mail, og det vil gøre dokumentationen nemmere for dig.
  • Opret en mail-konto, eksempelvis en G-mail, og send teksterne til dig selv. Brug udelukkende kontoen til en form for ekstern tekstdatabase, der ikke kan manipuleres i forhold til datoen, da dette er en afgørende faktor for bevisets holdbarhed i retten. På den måde har du tilmed en ekstra sikring af dine dokumenter online, som er uafhængig af din computer/server. For at sikre dig selv endnu bedre, kan du holde navnet på mail-adressen for dig selv. På den måde har ingen andre kendskab til den, og de kan derfor ikke manipulere eller hacke den.
  • Gå ind på archive.org og gem dit site via URL’en. Archive.org er en uafhængig tidsmaskine, som ikke kan manipuleres med. Når du beder Archive.org om at gemme din side, bliver det hele gemt, som det ser ud i samme øjeblik. Grundet systemets uafhængighed, kan det bruges i retssammenhæng og godtages som valid dokumentation.

Dokumentation af billeder eller illustrationer

  • Gem altid originalbilledet, hvis det skal redigeres før upload. Produktbilleder bliver typisk fritlagt med hvid baggrund, og er derfor nemme for andre at ”låne”. Gem dem også gerne som hard copy i form af et USB-stik eller på en CD.
  • Det samme gælder for illustrationer, som du med fordel kan gemme digitalt, såvel som i form af en hard copy, f.eks. skitseblok.
  • Vandmærke eller logo er altid den sikreste, men sjældent den pæneste løsning, til digitale mediefiler. Til gengæld er det en god og effektiv måde både at bevissikre din ophavsret, men også forhindre nemme copy-paste duplikeringer.

Det kan jeg ikke overskue

Hvis du føler dig magtesløs eller usikker på håndteringen af brud på ophavsretsloven, kan du finde hjælp gennem UlovligKopiering.dk. Det kan være, at du allerede har holdbare og tilstrækkeligt med beviser til at din sag er sikker, men at krænkeren ikke vil fjerne kopierne eller betale på trods af fremsendte beviser. Så længe vi vurderer, at du har en stærk og underbygget sag, ligegyldigt, hvor langt eller kort, du er i processen, kan vi hjælpe dig med retshåndhævelse.

Lad os hjælpe

Bag UlovligKopiering.dk står Onlinesynlighed.dk, advokat Søren V. Andreasen og IT-Specialist John Nielsen klar til at håndtere samtlige aspekter af din erstatningssag. IT-Specialisten sørger for eventuel digital bevissikring. SEO-Eksperterne yder rådgivning inden for dine organiske søgemaskineresultater, der muligvis er blevet påvirket i en negativ retning på grund af duplicate content. Når bevismaterialet er på plads, bliver din sag overleveret til advokaten, der står for den juridiske proces.

Med advokathjælp er du yderligere sikret, at din sag er i professionelle hænder, der kan varetage erstatningssager på alle niveauer. Ophavsretssager er typisk en kort affære, eftersom de fleste ser alvorligt på en skrivelse fra en advokat. De betaler derfor med det samme for at lukke sagen hurtigst muligt.

Du er meget velkommen til at skrive til os på mail@ulovligkopiering.dk og fortælle os om din sag eller udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

 

Lad os hjælpe med forståelsen